Kalender - børnehave

Feriekalender 2024 - børnehave

 Vinterferie  12/2 til og med 16/2
 (Reelt pasningsbehov)

 Påskeferie

 25/3 til og med 1/4
 Kr. Himmelfart  9/5 + 10/5
 Pinseferie  20/5
 Grundlovsdag  5/6
 Sommerferie  Uger 29+30+31
 (Reelt pasningsbehov)
 Efterårsferie   14/10 til og med 18/10
 (Reelt pasningsbehov)
 Juleferie  21/12  til og med 5/1-25

 

Bestyrelsen har fokus på sammenhæng mellem pasningsbehov og anvendelse af institutionens ressourcer, og vi ønsker en imødekommende fleksibilitet indenfor fornuftige rammer. 

Voksne såvel børn har behov for at holde ferie og være sammen som familie, og i beregningerne i at optimere personalets ferieafvikling tager vi udgangspunkt i, at hvert barn holder 5 - 6 ugers ferie om året. 

Skolens ferieplan er gældende for alle elever på skolen og børn i børnehaven.

REELT PASNINGSBEHOV
At vi benytter udtrykket ”reelt pasningsbehov” er ikke for at skabe debat om et pasningsbehov, men vi har tidligere konstateret, at vi har afsat alt for mange ressourcer i forhold til det rimelige, når vi forholder det til økonomi og afvikling af personalets ferie.

Vi er ansvarlige overfor vores fælles økonomi og optimal brug af ressorcer hos personalet. Vi ønsker at yde den bedste service samtidig med, at vi naturligvis også kigger på at skabe de optimale forhold i hverdagen.

Ved et reelt pasningsbehov menes der, at begge forældre skal på arbejde.

Er den ene forælder på barsel, studerende, sygemeldt, ledig eller lignende, anser vi ikke, at der er et reelt pasningsbehov.

I forbindelse med ferie beder vi jer være præcise i informationen til os, så vi ikke er i tvivl om datoer. Vi ønsker at kunne planlægge alles tid bedst muligt.

Det skal pointeres, at der altid er åbenhed for dialog, så det kan vurderes, hvad der er bedst for barnet. Vurderingen af pasningsbehovet sker altid gennem en konstruktiv dialog mellem forældre og ledelse.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, så er vi naturligvis altid klar til en snak. Sammen løser vi en evt. udfordring.

BESTYRELSEN
 

LUKKEDAGE
Bededag, fredag efter Kr. himmelfartsdag og Grundlovsdag (5/6).
Der er lukket i julen, hvor skolens ferieplan følges. 

Opmærksom:
Spirebørnene er fra 1. april skolebørn, hvorfor de følger skolens ferieplan.
Juli er betalingsfri, men evt. pasning kan tilkøbes på ugebasis til kr. 500,- pr. uge. 

Pasning i Lindetræet bestilles forud senest primo maj og er betalingsmæssigt bindende.