Årets gang, skolen

Årets gang - skolen

 

august

1. SKOLEDAG

Normalt møder alle elever og forældre i multi, hvor der synges et par sange og personalegruppen og bestyrelsen præsenteres. Desuden er der diverse information og vi synger også for alle, der har haft fødselsdag i sommerferien.

Efterfølgende er der tid i klasserne for elever og forældre.

I pausen er der rundstykker/kaffe/saft. Det koster kr. 25 for voksne. Gratis for børn. Der er ikke mulighed for MobilePay, så husk kontanter.

Efter pausen er der undervisning, hvor lærerne selv har klasserne. Forældre er velkommen til at blive i Multi, drikke en kop kaffe mere, snakke med de andre forældre... 

Kl. 12.00 slutter skoledagen.

Sidste tirsdag i august er der normalt fælles forældrerådsmøde. (Medlemmer af forældreråd findes på skolestartsdagen).

 

september

Høstfest

Som tidligere skoleår inviterer Støtteforeningen elever, forældre og personale til høstfest den anden torsdag i september. Information kommer på skoleintra.

oktober

Ordinær generalforsamling

Afholdes som altid første torsdag i oktober. 

februar

 Banko

Første søndag i februar arrangerer Støtteforening banko i multi. Information kommer på skoleintra.