Aktivitetstimer - SFO

SFO

AKTIVITETSTID I 0.-3. KLASSE

Når undervisningen slutter tilbyder vi aktivitetstimer frem til 14.50 for alle elever. 

Der er tilknyttet to pædagoger og to medhjælpere, som hver især har særlige kompetencer til at skabe stjernestunder for børnene. 

 

Målet for aktivitetstimerne er;

- at give barnet frihed under ansvar

- at barnet oplever, at det er et trygt sted at være

- at give mulighed for sociale relationer i klassen og på tværs af årgangene

- at give plads til fordybelse (kreativ, rollelege, bevægelse, oplevelser

- at tilbyde forskellige aktiviter

- at skabe stjernestunder (de voksne tager sig tid til det enkelte barn, og møder dem, hvor de er)

- at der er frirum til bare at være

 

UDVIDET AKTIVITETSTID I 0.-3. KLASSE (TILKØBES)

Der er mulighed for at tilkøbe SFO-tid frem til 16.30 (fredage 16.00). Derudover kan der tilkøbes morgenpasning i SFO fra 6.30-7.40.