Trafikpolitik

Trafikpolitik Grindsted Privatskole og Børnehaven Lindetræet

Trafikpolitik handler om at alle skal kunne færdes sikkert i trafikken både i og udenfor almindelige åbningstider. Det gælder for både børnehavebørn, elever, forældre og ansatte for derigennem at bidrage til en sikrere færdselskultur både nu og i fremtiden.

Formålet med skolens trafikpolitik er:

 • At skabe trygge forhold på skolevejen og til børnehave.

 • At oplyse og undervise i trafiksikkerhed i forbindelse med skolens og børnehavens

  undervisning og øvrige aktiviteter

  Grindsted Privatskole og Børnehaven Lindetræet vil på enhver måde sikre en tryg skolevej for derigennem at. medvirke til at forebygge og undgå ulykker.

  Aflevering og afhentning:

  Skolebørn: Her opleves der en del trafik, som til tider kan blive farlig. Forældre opfordres til at eleverne cykler eller går i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Der informeres om dette på forældremøder og på intra ved skoleårets start.
  Der opfordres til at større elever, der nødvendigvis skal køres i skole, sættes af på p-pladserne ved dyrlægen/tæppehandleren på modsatte side af vejen.

  Ved større arrangementer er der mulighed for at benytte pladserne generelt på offentlige pladser modsatte side og langs Trehøjevej (på græsset). Vejarealet foran skolens hovedindgang bør ikke benyttes til af- og pålæsning i tidsrummet 07.30-08.00, eller ved afhentning af elever om eftermiddagen, da det skaber trafikfarlige situationer for cyklister og spærrer vejen for leverandører.

  P-pladsen:
  Der er en del trafik på pladsen især mellem kl. 07.35-08.00 på skoledage. Der er skiltet med ensretning, som skal respekteres. Personalet parkerer langs Trehøjevej, hvor der bakkes ind for at sikre parkeringsforhold for ansatte. Alternativt kan der parkeres på de offentlige P-pladser på modsatte side af Trehøjevej – dog under hensyntagen til virksomhederne der.

  Med bus til skolen:

  Eleverne skal benytte sele i bussen, såfremt disse forefindes og have respekt for bussens chauffør under kørslen.
  Der er busstoppesteder ved tunnel under Vestre Ringvej. Benytter man det på østsiden, SKAL tunnellen bruges. Trafikken på Vestre Ringvej er både hurtig og til tider massiv. Eleverne skal forholde sig roligt og have respekt for trafikken på vejen, når de venter på bussen.

Tung trafik på Trehøjevej:

Da der kun er én ind- og udkørsel, vil der være en del tung trafik på Trehøjevej. Der vil blive etableret en hævet flade i asfalten ud for skolen for at nedbringe hastigheden generelt. Billund Kommune har afsat beløbet i 2017.

På tur i skoletiden/med børnehaven:

På cykel

Billund Kommune har gode sti-forbindelser, der fører hen til skolen. Disse benyttes både til skolevejen og når klasser cykler i skoletiden. Inden turen genopfrisker den ansvarlige lærer/pædagog reglerne for at køre på tur som en større gruppe.

 • Cyklerne skal være sikkerhedsmæssigt i orden hjemmefra med lygter og reflekser. Der skal anvendes cykelhjelm – også personalet. Skolen har ekstra hjelme, der kan lånes)

 • Alle bærer gule sikkerhedsveste.

 • Færdselsreglerne følges.
  Læreren/pædagogen medbringer en mobiltelefon. Kort med vigtige telefonnumre kan evt. medtages (hænger på opslagstavlen i personalerummet)

  På tur med børnehaven:

  Da vi er ude af huset flere gange om ugen øver vi kontinuerligt at gå sammen i store grupper. Vi går to og to, på en række og børnenes træner at følges ad, at begå sig i trafikken osv. Når vi bruger bussen bruger børnenes altid den tilgængelige sele.

  Ved kørsel i private biler

  Der skal foreligge en underskrevet godkendelse fra forældre, såfremt der benyttes transport med private biler – herunder personalets biler. Børnene er altid forsvarligt fastspændt og bruger autostole og selepuder efter gældende lovgivning

  Ved mørketid:

  Skolen sætter fokus på lygter og reflekser ved morgensang og i klasserne. Trygfondens (eller andres) reflekser uddeles.
  Der aftales lygteeftersyn med politiet.

  Undervisning:

  Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende og i skolens hverdag lære eleverne at færdes trygt i trafikken. Det handler om at ruste eleverne til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

  Færdselsundervisningen har følgende mål, der er fastsat af Undervisningsministeriet:

 • Eleverne skal kende risikomomenter

 • Eleverne skal blive opmærksomme og ansvarsfulde trafikanter

 • Eleverne skal opnå rutine i færdsel i trafikken

 • Eleverne skal forstå trafikken som et område, hvor de har medansvar og forpligtelser

  Færdselsundervisningen følger trinmålene efter 3,.6.og 9. klasse, som er bindende. og der udarbejdes undervisningsplan for alle klassetrin. Bundne aktiviteter gennem skoleforløbet:

Indskolingen: Gå-prøve
Mellemtrinnet: Cyklistprøve (6.kl) samt deltagelse i den fælleskommunale finale.
Udskolingen: Fokus på holdninger og adfærd – herunder alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester mv.

Der er ingen krav om deltagelse i særlige kampagner, men de enkelte klasser kan melde sig til, hvis det skønnes at være i tråd med den øvrige undervisning i færdselslære.

Rollemodeller:

Vi vil arbejde for at personale og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken.

Skolens ansatte: Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og dermed være gode rollemodeller.
Forældrene: På forældremøder indgår skolen i dialog med forældrene om deres ansvar og roller som ”det gode eksempel”. Undervisningen sker i et samarbejde mellem skole og hjem. Færdselsundervisningen hjælper på vej, men det er vigtigt, at hjemmene følger op med træning. Forældrene bærer et hovedansvar for børnenes trafiktræning og skolen bidrager aktivt. Det forventes at eleverne fra 4. klasse er fortrolige med at cykle i by-trafikken, så de kan cykle til aktiviteter i skolen (ex. svømning og idræt).

Samarbejde

Skolen deltager i fælles møder med de øvrige færdselskontakter på kommunens skoler. Der skal fortsat være et godt samarbejde med politiet og Teknik- og Miljø Forvaltningen på Billund Kommune.

 

Udarbejdet i 2017. Godkendt i bestyrelsen d. 4. september 2017