IT-strategi

IT-strategi

Pr. 1. januar 2019

På Grindsted Privatskole er brug af IT en naturlig del af undervisningen, og iPads og bærbare computere betragtes som værende arbejdsredskaber til skolebrug.

Alle elever fra 1. til og med 9. klasse får stillet en iPad til rådighed, og i 5., 6. og 7. klasse stiller skolen ligeledes en bærbar PC til rådighed. I 0. klasse har vi et klassesæt, der hører til på skolen. I 8. og 9. klasse forventer vi, at eleven medbringer egen bærbar PC, da denne også skal benyttes ved fremtidig ungdomsuddannelse.

I elevens første skoleår åbner vi op for en nysgerrig og kreativ tilgang til elektroniske hjælpemidler. Målet er, at eleven tilegner sig en fortrolighed i at møde nye læringsopgaver med elektronisk kreativitet. iPad er et arbejdsredskab, der benyttes, når det giver mening – og mulighederne er mange. iPad benyttes ikke kun til at formidle viden til eleven, men i høj grad til at eleven bliver aktiv som nysgerrig producent, og i processen lærer at evaluere og reflektere – at selv tage styring for løsning af given opgave.

Med vores IT-strategi sætter vi os konkrete mål for tilegnet viden for brug af forskellige apps og programmer, men vigtigst er det, at eleven lærer at møde den elektroniske verden uden forbehold.

•••
 
I skoleøjemed er iPad et skoleredskab, og man kan derfor ikke have adgang til private apps i skoletiden. Vi arbejder på, at vi på en enkel administrativ måde kan styre brugen af private hhv. skole-relaterede apps.
Generelt skal der altid være tilstrækkelig lagerplads på iPads, så skolearbejde til enhver tid kan lagres.

•••

IPad er altid opladet ved skoledagens start, og den opbevares i skoletasken med mindre læreren beder om at den skal i brug. Dette gælder også i frikvarterer.

Lærerne kan i undervisningen vælge at åbne og lukke for adgang til internettet, og læreren kan og må se elevens brug af apps og internetsider. Brug af sociale medier frabedes i undervisningen, men kan dog være en del af et undervisningsforløb. 

•••

I skoleåret 2018/2019 udarbejdes der læseplaner og faglige målsætninger, ligesom regler og information om behandling af udlånt udstyr bliver en del af den samlede IT-strategi.