Førskole - Spirerne

Førskole - Spirerne

SPIRERNE

Den 1. april tager vi hver år imod en flok spændte før-skole børn og deres forældre, og det er altid en ganske særlig dag, da det er den første af mange spændende og lærerige skoledage. I før-skolegruppen, som hos os hedder Spirerne, har vi fokus på tryghed, fællesskab og skoleparathed. 

Det vil være skolepædagogen som primært varetager undervisningen i spiregruppen. Derudover er der en række andre knyttet til gruppen, bl.a. en pædagog fra børnehaven Lindetræet og en pædagogstuderende, men skolepædagogen vil være den gennemgående voksen i hele før-skole forløbet. 

 

MÅL FOR FØR-SKOLE GRUPPEN:

- at styrke og forberede børnene til skolestart, hvor der tages udgangspunkt i den anerkendende pædagogik = børn skal ses, høres og forstås.

- Legen prioriteres højt, da legen er med til at styrke børnenes fantasi og evne til at indgå i sociale sammenhænge.

- Der arbejdes ud fra temaforløb, så børnene får en fornemmelse af, hvordan det er at gå i skole. 

- Vi vil tydeliggøre de forventninger vi har til forældrene gennem indskrivningssamtaler i maj måned, for på den måde at styrke samarbejdet om børnenes udvikling.