Målsætning for 0.-3. Klasse

Følgende mål er centrale for 0.- 3. KLASSE

Faglig udvikling:

- Undervisningen skal i høj grad tage udgangspunkt i den enkelte eleves forudsætninger, således at der kan læres på mange niveauer. 

- For at skabe mening og sammenhæng arbejder vi med længerevarende og overordnede tværfaglige emner. Emnets område skal afspejles i undervisningsmaterialer, aktiviteter og kreative produktioner. 

Klassetrivsel:

- Vi prioriterer elevernes sociale kompetencer højt i skolens hverdag og undervisning. Evnen til at samarbejde, tage hensyn, drage omsorg og være er god kammerat er central og med til at sikre et godt læringsmiljø og trivsel hos den enkelte.

- Vi arrangerer fælles undervisningsaktiviteter på tværs af klasserne, som fx læsemakkere på tværs og udedage med flere klasser. 

Forældresamarbejde:

- Vi vil  opbygge et nært og trygt forældresamarbejde, hvor vi sammen udvikler det enkelte barn som et unikt individ. 

Vi vil holde et højt informationsniveau via forældreintra, som vi forventer at I tjekker dagligt.