Målsætning for 4.-9. klasse

MÅLSÆTNING FOR  7. - 9. klasse

 

Pædagogisk målsætning

- Enhver målsætning skal være målbar eller kunne evalueres.

- Der skal til stilles konkrete mål sammen med den enkelte elev.

- Udarbejdelse af individuelle målsætninger.

 

Det vil vi gøre ved at:

- lærerne, sammen med den enkelte elev, udfylder de tre hovedgrene i den pædagogiske målsætning:

- hvad skal jeg lære?

- hvorfor skal jeg lære det?

- hvordan skal jeg lære det?

Lærerne arbejder i høj grad tværfagligt, således at eleven har mulighed for at se emnet i et bredere perspektiv. 

 

Vi vil se tegn på:

- at den enkelte elev i højrere grad kan se et formål med det, der sal arbejdes med.

- at eleven får personliggjort opgaven.

 

De bløde værdier

- Der arbejdes løbende med trivsel som hovedtema i overbygningen. 

der arrangeres fælles arrangementer i overbygningen, som skal styrke fællesskabet.