Priser

Grindsted Privatskole


Gældende pr. 1. august 2022 - 31. december 2022:

Første elev 1.740,- kr. pr. måned i 12 måneder.
Elev nr. to 1.130,- kr. pr. måned i 12 måneder.
Elever derudover 720,- kr. pr. måned i 12 måneder.

Elev i "GP9" (9.klasse): 2.080,- kr. pr. måned i 11 måneder.


Bemærk:

1) For familier med et barn i børnehaven Lindetræet og et eller flere børn på skolen, ydes der søskenderabat på 300 kr, så prisen for 1. barn i skolen er 1.390,- kr og normalpris i børnehaven.

2) Nederst på siden her findes information om fremtidige takster.
 

SFO

Alle elever fra og med 0. klasse til og med 3. klasse kan frit deltage i "SFO aktivitetstid" frem kl. 15.00. SFO aktivitetstid er indeholdt skolepengene.

Inden skoletid og efter SFO aktivitetstid kan der tilkøbes morgenpasning og/eller udvidet SFO: 

SFO morgenpasning (06.30 - 07.40):
Første barn 330,- kr .
Børn derudover 165,- kr. pr. barn.

Udvidet SFO: kl. 15.00 - 16.30 (fredag til kl. 16.00):
Første barn 330,- kr. pr. måned.
Andet barn 165,- kr. pr. måned

 

Børnehaven Lindetræet

Oplyste takster er gældende pr. 1. februar 2022


En fuldtidsplads (max. 52 timer): 2.395,- 
kr. pr. måned.

Hvis du vælger en fuldtidsplads, kan du få passet dit barn fra 6.15 til 16.45 fra mandag til torsdag. Om fredagen lukker vi kl. 16.15. Betaling i 11 måneder.

Der ydes søskendemoderation efter kommunens gældende regler.


Modulplads (max 32 timer): 
1.660,- kr. pr. måned


Vælger du en modulplads kan dit barn højst være i børnehaven 32 timer om ugen.

Ønsker du at ændre fra fuldtid til modul eller omvendt, skal det varsles med en måned.


Førskole (Spirer): 2.000,-
 kr. pr. måned

Gælder for april, maj og juni.
Juli er betalingsfri, evt. pasning kan tilkøbes pr. ugebasis til kr. 500,- pr. uge. 

Pasning i Lindetræet bestilles forud senest d. 1. maj og er betalingsmæssigt bindende.


Bemærk:

For familier med et barn i børnehaven Lindetræet og et eller flere børn på skolen, ydes der søskenderabat på 300 kr, så prisen for 1. barn i skolen er 1.360,- kr og normalpris i børnehaven.


Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til udgangen af en måned for skole og SFO. Dog er der 2 måneders udmeldelse fra børnehaven.

(Priser følger kommunal pristalsregulering)

 

 

Fremtidige takster for skole og sfo

  

01.01.23

01.01.24

01.01.25

Skolepenge, 1. elev

1770,-

1800,-

1830,-

Skolepenge, 1. søskende

1160,-

1190,-

1220,-

Skolepenge, efterfølgende søskende

750,-

780,-

810,-

GP9, elev i 9. klasse

2110,-

2140,-

2170,-

SFO, 1. barn
Morgen (06.30-07.40) eller
udvidet (15.00-lukketid)

340,-

350,-

360,-

SFO, efterfølgende søskende
Morgen (06.30-07.40) eller
udvidet (15.00-lukketid)

170,-

175,-

180,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På skolen, såvel som i samfundet, opleves der i perioder en variation af inflationens betydning. Nævnte beløb kan ved betydelige ændringer i inflationen genovervejes af bestyrelsen.

Bestyrelsen, juni 2022