Priser

Priser

Priser på Grindsted Privatskole gældende fra 1. januar 2017

Prisen for første elev 1.525,00 kr. pr. måned i 12 måneder.
Prisen for elev nr. to 925,00 kr. pr. måned i 12 måneder.
Prisen for elever derudover 525,00 kr. pr. måned i 12 måneder.

SFO udgør 600,00 kr for første barn, 500,00 kr. for barn nr. to og derudover 300,00 kr. pr. barn.

Skole / SFO foregår i tiden mellem kl. 7.50 og kl. 14.50
Fredag dog kun fra kl. 7.50 til kl. 12.40. SFO fredag mellem kl. 12.40 og 14.50 er uden ekstrabetaling.  

 

SFO pasning før kl. 7.50, tillæg for første barn 315,00 kr og børn derudover 157,50 kr. pr. barn.

SFO pasning efter kl. 14.50, tillæg for første barn 315,00 kr. og børn derudover 157,50 kr. pr. barn.

Børnehavens priser ligger tæt på at følge kommunens øvrige børnehaver.
En fuldtidsplads for første barn (52 timer) 1.940,00 kr. pr. måned i 11 måneder.
En modulplads  (max 32 timer) 1.330,00 kr. pr. måned i 11 måneder.  (Der er et begrænset antal pladser)

Der ydes søskendemoderation efter kommunens gældende regler.

For familier med et barn i børnehaven Lindetræet og et eller flere børn på skolen, ydes der søskenderabat på 300 kr, så prisen for 1. barn i skolen er 1225 kr og normalpris i børnehaven.

SFO pasning i juli måned kan tilbydes i Lindetræet, prisen er 500,00 kr. pr. uge. pr. barn. Pasning i Lindetræet bestilles forud senest d. 1. maj og er betalingsmæssigt bindende.

Husk: Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til udgangen af en måned for skole og SFO.
Dog er der 2 måneders udmeldelse fra børnehaven.

Med venlig hilsen
Annette Lundgaard
skoleleder