Skole-hjem samarbejde

Principper for skole-­hjem samarbejde PÅ GP

På Grindsted Privatskole ønsker vi et godt og konstruktivt samarbejde omkring jeres barn, og vi har i den forbindelse udarbejdet principper for skole­hjemsamarbejde, som danner grundlaget for skolens fokus på at skabe faglig og personlig udvikling i samarbejde med forældre. Ønsket er, at vi har et fælles platform at gå i dialog omkring.

SAMARBEJDE

I kan af personalet forvente at:

 • I og jeres barn føler jer velkomne hos os.
 • Vi involverer os i jeres barn og drager omsorg (udfordringer, støtte, trøst, glæde).
 • Vi yder vores bedste for at jeres barn lærer mest muligt.
 • Vi ser det bedste i jeres barn og dyrker dets styrker.
 • Vi udviser gensidig respekt og agerer professionelt.
 • Vi kommunikerer primært via Skoleintra og svarer altid på jeres henvendelser.

Vi forventer af jer forældre at:

 • I indgår i en åben og ærlig dialog både i hjemmet og i skolen.
 • I har en positiv tilgang til undervisningen og aktiviteter i skolen.

 • I støtter op om traditioner og arrangementer gennem aktiv deltagelse.

 • De gode historier fortælles offentligt, og at alt andet tages direkte med den konkrete lærer eller pædagog.

 • Skolen prioriteres højt og fravær reduceres til et minimum.

 • I støtter op om barnets skolegang (møder til tiden, udstyr er i orden, iPad oplades mv), så børnene lærer at være ansvarlige.

 • I holder jer dagligt orienteret om barnets skolegang via Forældreintra og Docendo.

LOYALITET

I kan af personalet forvente at:

 • vi overholder vores tavshedspligt.

 • I bliver mødt med forståelse og respekt.

 • Vi indgår i en positiv dialog og vi står til rådighed med råd og vejledning.

Vi kan af jer forældre forvente at:

 • I overholder ”tavshedspligten” (at samtaler om børn, voksne og skolen generelt afleveres de rigtige steder).
 •  I udviser omtanke i brug af sociale medier, hvor det omhandler skolen.
 • I udviser forståelse for hinandens situationer.

HVIS NOGET GÅR GALT:

I kan af personalet forvente at:

 • vi reagerer hvis vi oplever manglende trivsel, og vi vil samarbejde konstruktivt.
 • Vi hjælper og vejleder i forhold til mulige foranstaltninger.
 • Vi ringer, hvis jeres barn bliver sygt.
 • Vi har en sorg-­ og kriseplan.

Vi kan af jer forældre forvente at:

 • personalet bliver informeret om forandringer og oplevelser som påvirker barnet.
 • I respekterer personalets professionalisme i den konkrete situation.
 • I skriver i kontaktbogen på Intra inden kl. 7.50, når jeres barn er fraværende.

 

 

Udarbejdet af lærere og ledelse i samarbejde med Bestyrelsen

August 2016