Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

 

august

LØRDAG DEN 10. AUGUST 2019: 1. skoledag

Kl. 9.00 mødes alle i Multirummet. Eleverne sætter sig på gulvet sammen med deres klasser, som de plejer til morgensang. Forældre står rundt langs væggen. Evt. barnevogne/klapvogne parkeres under halvtaget ved Multi (mod vest). 
Vi skal synge et par sange, møde personalegruppen, møde bestyrelsen og ønske tillykke med fødselsdagen til alle, der har haft fødselsdag i sommerferien.

ca. kl. 9.20 går klasserne med deres lærer til klasselokalet. Her inviteres forældre til at gå med.

kl. 10.00 er der pause med rundstykker/kaffe/saft. Det koster kr. 25 for voksne. Gratis for børn. Der er ikke mulighed for MobilePay, så husk kontanter.

kl. 10.30 - 12.00 er der undervisning, hvor lærerne selv har klasserne. Forældre er velkommen til at blive i Multi, drikke en kop kaffe mere, snakke med de andre forældre... 

kl. 12.00 slutter skoledagen.

Sidste tirsdag i august: fælles forældrerådsmøde. (Medlemmer af forældreråd findes på skolestartsdagen).


TIRSDAG DEN 27. AUGUST 2019: Fælles forældrerådsmøde

Afholdes som altid der sidste tirsdag i august. Information kommer på skoleintra.

september

MANDAG DEN 2. SEPTEMBER 2019: Ekstraordinær generalforsamling

Vedtægterne er revideret og en ændring sikrer børnehavens repræsentation i bestyrelsen, hvilket kræver en ekstraordinær generalforsamling.

TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2019: Høstfest

Som tidligere skoleår inviterer Støtteforeningen elever, forældre og personale til høstfest den anden torsdag i september. Information kommer på skoleintra.

oktober

TORSDAG DEN 3. OKTOBER 2019: Odinær generalforsamling

Afholdes som altid første torsdag i oktober. 

februar

SØNDAG DEN 2. FEBRUAR 2020: Banko

Første søndag i februar arrangerer Støtteforening banko i multi. Information kommer på skoleintra.