Feriekalender

Ferie, information og kalender

Bestyrelsen har fokus på sammenhæng mellem pasningsbehov og anvendelse af institutionens ressourcer, og vi ønsker en imødekommende fleksibilitet indenfor fornuftige rammer. 

Voksne såvel børn har behov for at holde ferie og være sammen som familie, og i beregningerne i at optimere personalets ferieafvikling tager vi udgangspunkt i, at hvert barn holder 5-6 ugers ferie om året. 

Skolens ferieplan er gældende for alle elever på skolen og børn i børnehaven.


LUKKEDAGE
Bededag, fredag efter Kr. himmelfartsdag og Grundlovsdag (5/6).
I sommerferien er der lukket alle hele uger i juli.
Der er lukket i julen, hvor skolens ferieplan følges. 

Opmærksom: Spirebørnene er fra 1. april skolebørn, hvorfor ovenstående også gælder dem.


SÆRLIGT
Skolebørn 0. til og med 3. klasse - sommerferie
I de fire hele uger i juli, hvor der er ferielukket på skolen, kan man ved et reelt pasningsbehov(*) og uanset man er tilmeldt SFO tilkøbe sig pasning for kr. 500 pr. påbegyndt uge. Husk tilmelding senest 1. maj.

SFO - vinterferie uge 7, dagene før påske og efterårsferie uge 42
Det er naturligvis kun børn tilmeldt modulordningen, som kan benytte pasningen før 8.00 og efter 14.50. Øvrige elever kan ved et reelt pasningsbehov(*) bruge pasning mellem 8.00 – 14.50.

(*) reelt pasningsbehov
At vi benytter udtrykket ”reelt pasningsbehov” er bestemt ikke for at stille overordnet tvivl om pasningsbehov, men vi har også tidligere konstateret, at vi har afsat alt for mange ressourcer i forhold til det rimelige set i forhold til afvikling af personalets ferie og økonomi.

Når man har et reelt pasningsbehov er det fordi begge forældre er på arbejde i de pågældende uger. 
Er den ene forældre på barsel, studerende, sygemeldt, ledig eller lignende anser vi det ikke for et reelt pasningsbehov. MEN det er jo heller ikke hele sandheden, for der er naturligvis tilfælde, hvor man har behov for pasning trods førnævnte. Det skal pointeres, at der altid er åbenhed for dialog, så det kan vurderes, hvad der er bedst for barnet. Vurderingen af pasningsbehovet sker altid gennem en konstruktiv dialog mellem forældre og ledelse.

BESTYRELSEN
 

SKOLEÅRET 2018/2019

Fridagsnavn Dato (alle dage inklusiv)
Efterårsferie 13.10.18 - 21.10.18
Juleferie 21.12.18 – 02.01.19
Vinterferie 09.02.19 – 17.02.19
Påskeferie 13.04.19 – 22.04.19
Store bededag 17.05.19 - 19.09.19
Kr. Himmelfart 30.05.19 – 02.06.19
Grundlovsdag 05.06.19
Pinseferie 08.06.19 - 10.06.19
Sommerferie 28.06.19 - 09.08.19

SKOLEÅRET 2019/2020

Fridagsnavn

Dato (alle dage inklusiv)

Efterårsferie 12.10.19 - 20.10.19
Juleferie 21.12.19 – 03.01.20
Vinterferie 08.02.20 – 16.02.20
Påskeferie 04.04.20 – 13.04.20
Store bededag 08.05.20
Kr. Himmelfart 21.05.20 + 22.05.20
Pinseferie 01.06.20
Grundlovsdag 05.06.20
Sommerferie 27.06.20 - (1. skoledag endnu ikke besluttet)

Bemærk: Vi starter traditionen tro skoleåret på en lørdag, hvilket giver to ekstra feriedage i julen.

Godkendt af Bestyrelsen d. 29. oktober 2018.