Priser

Priser for skole

 

Førskole (Spirer)

Kr.  2.000,- kr. pr. måned for april, maj og juni. Juli er betalingsfri.
Ønskes der pasning i juli kan det tilkøbes pr. ugebasis til kr. 500,- pr. uge. 

Pasning foregår i Børnehaven Lindetræet og bestilles forud senest d. 1. maj og er betalingsmæssigt bindende.

 

0. – 3. klasse

1. barn

Pr. 01.01.24

Pr. 01.01.25

Skolepenge

1.200,-

1.230,-

SFO aktivitetstid

600,-

600,-

SUM

1.800,-

1.830,-

 

 

 

 

 

1. søskende

Pr. 01.01.24

Pr. 01.01.25

Skolepenge

590,-

620,-

SFO aktivitetstid

600,-

600,-

SUM

1.190,-

1.220,-

 

 

 

 

 

Efterfølgende søskende

Pr. 01.01.24

Pr. 01.01.25

Skolepenge

180,-

210,-

SFO aktivitetstid

600,-

600,-

SUM

780,-

810,-

 

 

 

 


SFO aktivitetstid er for elever i 0. – 3. klasse, der deltager fra skoleskemaet slutter til og med kl. 15.00.
SFO morgen / udvidet kan tilkøbes - se længere nede på siden.
Der betales hver måned i 12 måneder.


4. – 8. klasse

Skolepenge

Pr. 01.01.24

Pr. 01.01.25

1. elev

1.800,-

1.830,-

1. søskende

1.190,-

1.220,-

Efterfølgende søskende

780,-

810,-

 

 

 

 

 
Der betales hver måned i 12 måneder.
 

9. klasse

Skolepenge

Pr. 01.01.24

Pr. 01.01.25

GP9 elev

2.140,-

2.170,-

 

 


For ”GP9 elev” betales der i 11 måneder.

 

Søskenderabat ved skole / førskole / børnehave

For familier med et barn i børnehaven Lindetræet og et eller flere børn på skolen, ydes der søskenderabat på kr. 300, så prisen for 1. barn i skolen reduceres med kr. 300.

Bemærk: Der ydes ikke søskenderabat i førskoleperioden - først når barnet bliver elev efter sommerferien.

 

Omkostninger ud over skolepenge i forbindelse med ture og rejser

Der kan være ture ud af huset, hvor der kan være behov for lidt lommepenge.
I 6. klasse er der tradition for at klassen er på en tur til Bornholm. Omkostninger for turen er ud over skolepenge, og turen koster ca. kr. 2300,- pr. elev. Klassens forældre kan aftale at indbetale fortløbende, ligesom der kan arrangeres tiltag for at klassen tjener penge til turen. Det kan f.eks. være salg af pølsehorn på skolen.
I 8. klasse er der en tur til Aarhus og København, og omk. til turen er indeholdt skolepengene.
I 9. klasse er der tur til Aarhus, Berlin og til en ski-destination. Alle omk. til turene er indeholdt skolepengene på nær forplejning, som beløber sig til kr. 200,- for hhv. Berlin og ski-rejsen.
 

SFO

Alle elever fra og med 0. klasse til og med 3. klasse kan frit deltage i "SFO aktivitetstid" frem kl. 15.00. 

Der kan tilkøbes SFO morgen og efter skoletid kan der tilkøbes SFO eftermiddag (udvidet). 

 

  

Pr. 01.01.24

Pr. 01.01.25

SFO morgen - 1. barn
(06.30-07.40)

350,-

360,-

SFO morgen - efterfølgende søskende
(06.30-07.40)

175,-

180,-

SFO eftermiddag (udvidet)
- 1. barn
(15.00-16.30, fredag dog kun til kl. 16.00)

350,-

360,-

SFO eftermiddag (udvidet)
- efterfølgende søskende
(15.00-16.30, fredag dog kun til kl. 16.00)

175,-

180,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

På skolen, såvel som i samfundet, opleves der i perioder en variation af inflationens betydning. Nævnte beløb kan ved betydelige ændringer i inflationen genovervejes af bestyrelsen.

Bestyrelsen, juni 2022
 

Børnehave

Klik her for at se priser på Børnehaven Lindetræet