Faktuelle oplysninger

Faktuelle oplysninger

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Forældrebestyrelsen har besluttet, at klassekvotienterne fastsættes efter klassens aktuelle sammensætning og trivsel. 

Den vejledende klassekvotient varierer derfor mellem 18-22 elever, og det er ledelsen, der i samråd med klasseteamet vurderer, om der er mulighed for at indskrive en elev. 

I kan til enhver tid kontakte skolen, hvis I overvejer at indskrive jeres barn. Vi tilbyder en uforpligtende samtale, hvor I kan se skolen og høre om vores profil og værdier. 

Karaktergennemsnit

Der henvises til undervisningsministeriets hjemmeside.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: Undervisningsministeriets database

ipad og pc

Vi har 1:1 it løsning på Grindsted Privatskole, hvor alle elever fra 1. kl til og med 9. klasse har deres egen iPad som arbejdsredskab. Eleverne i 0. klasse har adgang til et klassesæt.

Der stilles bærbare PC'er til rådighed for hver enkelt elev i 5. + 6. + 7. klasse, mens det forventes, at elever i 8. og 9. klasse medbringer egen bærbar PC. Der kan lejes en bærbar PC af skolen.

Derudover har skolen klassesæt med bærbare pcere, som står til rådighed i undervisningen. 

ansatte

Pr. 01.08.2019

  • Lærere:  16
  • Pædagogisk personale i skolen: 5
  • Pædagogisk personale i børnehave: 9
  • Teknisk/administrativ personale: 4
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale

Rygepolitik

Skolen og børnehaven er røgfri.

På Grindsted Privatskole – herunder Børnehaven Lindetræet – vil vi være gode forbilleder for børn og unge, så vi at forebygge rygestart. Det er derfor ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det gælder både på skolens matrikel og udenfor.

Ved arrangementer i skole-  og børnehaveregi gælder rygeforbuddet ligeledes.

Ved private arrangementer, hvor skolen eller børnehaven er lånt/lejet, gælder rygeforbuddet kun indendørs. Der skal naturligvis ryddes op.

Bestyrelsen, juni 2019