Undervisningsmiljøundersøgelse

Undervisningsmiljøundersøgelse

Grindsted Privatskole og skoleleder Annette Lundgaard har i 2020 gennemført undervisningsmiljøundersøgelse, der har medført tiltag pr. 2021.

Næste undervisningsmiljøundersøgelse forventes gennemført i 2023.
 

Besvarelser 1. klasse: klik her
Besvarelser 2. klasse: klik her
Besvarelser 3. klasse: klik her
Besvarelser 4. klasse: klik her
Besvarelser 5. klasse: klik her
Besvarelser 6. klasse: klik her
Besvarelser 7. klasse: klik her
Besvarelser 8. klasse: klik her

Oversigt, fokuspunkter: klik her

Oversigt, tiltag 2021: klik her

 

Undervisningsmiljøloven

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.


Udsnit af lovgivningen:

Kapitel 4
Undervisningsmiljøvurdering

§ 6. Uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.

Stk. 2. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede.

Stk. 3. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.