Trivselspolitik

Trivselspolitik

På Grindsted Privatskole gør vi en aktiv og vedvarende indsats for at sikre alle elevers trivsel.

Det gør vi blandt andet ved:

 • at være en lille skole hvor alle voksne kender alle elever og følger deres trivsel tæt.
 • at de voksne er anerkendende og tager elevernes henvendelser og evt. problemer alvorligt.
 • et tæt forældresamarbejde hvor hjemmet hurtigt bliver kontaktet ved trivselsproblemer.
 • at vi har aktiviteter på tværs af klasserne og blander store og små elever. Gode fællesoplevelser giver fællesskab og ansvarsfølelse.
 • at der altid er en lærer som spiser sammen med eleverne i 0. - 3.  klassen, hvilket skaber ro og hygge under spisningen.
 • at der er synlige og tilstedeværende gårdvagter i alle frikvarterne.
 • at klassens time (UUV) på alle årgange anvendes til aktivt at vende fokus mod klassens sociale fællesskab og interaktioner.
 • at eleverne undervises i sociale kompetencer og derigennem lærer fornuftige redskaber til konflikthåndtering og konfliktløsning.
 • at eleverne opdrages til at være omsorgsfulde overfor hinanden samt være opmærksomme på om alle i fællesskabet trives.
 • at eleverne lærer at vores forskelligheder er en styrke og at alle har noget positivt at bidrage med fællesskabet.
 • at eleverne får mulighed for at anvende forskellige udtryksformer i undervisningen, således at deres individuelle kompetencer anerkendes og videreudvikles.

 

I arbejdet med vores unge har vi i skoleåret 2022-2023 taget hul på et nyt samarbejde – ny viden for at styrke unges robusthed og livsmestring. Gennem motdanmark har vi indtaget det norske koncept MOT, der i bund og grund handler om at fremme mod til at leve, mod til at vise omsorg og mod til at sige nej. MOT har til hensigt at skabe trygge klassemiljøer, der inkluderer alle. MOT bliver et værktøj, der fremmer alles trivsel, og vi forventer os meget af projektet.