iPad

NY IPAD, december 2018

Vi håber, at den nye iPad (6.GN, 128 GB) bliver til stor hjælp i det daglige arbejde – både på skolen og hjemme, og vi glæder os til at bruge det i undervisningen.

Med nye iPads er Grindsted Privatskole stadig forrest i feltet.. Det er vigtigt, at vi alle hjælper til at håndtere redskabet. Derfor vil vi bede jer bruge denne information som hjælp til den daglige vedligeholdelse, og til at få snakket om, hvordan man behandler sin iPad. Det er et kostbart værktøj, der gerne skulle give eleverne på Grindsted Privatskole et kvalificeret forspring på mange områder. Læs i øvrigt mere på siden "IT Strategi".

ET PERSONLIGT ARBEJDSREDSKAB
I skoleøjemed er iPad et arbejdsredskab, og derfor har vi følgende tilgang til ”IT-dannelse”:

Indskolingen
Fra kl. 07.40 til kl. 13.30 er det ikke muligt for eleven at åbne private apps, men disse må gerne benyttes i fritiden. I vores IT-administration kan vi let ”slukke” for andre apps, end de der er installeret til skolebrug.

Mellemtrinnet og udskolingen
IPad er åben for alle typer af apps i skoletiden. Vi fokuserer på korrekt brug af IPad som skoleredskab, så eleven lærer at skelne mellem brug af iPad i fritid og skole.


APPS 
Der er allerede lagt en række forskellige apps på denne iPad. De er udvalgt, fordi de er oplagte til undervisningsbrug og giver en masse kreative muligheder. Der vil komme flere til løbende. 


TEKNISK ASSISTANCE
En IPad er let at betjene, men det betyder ikke, at teknikken ikke kan drille. 
I langt de fleste tilfælde kan tingene løses ved at spørge på skolen. 
Hvis der opstår fælles problemer vil der blive kommunikeret via skoleintra.

 

ANSVAR
IPad’en er et kostbart værktøj. Både forældre og elever har selvfølgelig et ansvar for at behandle iPad’en pænt. 

Når en iPad er til reparation, får eleven mulighed for at låne en iPad i skoletiden, eller få tildelt en ny, hvis den er betydelig skadet. 

Udlevering af ny iPad sker, når der er udfyldt en ”skadesanmeldelse” og indbetalt et beløb på 200,- til skolen. Skadesanmeldelsen findes under ”Om skolen” og ”Formularer”. - eller klik her.


EN IPAD KAN BL.A. IKKE TÅLE…. 

At komme med i vandet
At komme med til stranden
At komme med til sportsaktiviteter
At falde ned på gulvet
At være ude i regnen
At være med hvor der spises og drikkes
Og meget mere….


VIGTIGE REGLER  

iPad’en er elevens arbejdsredskab, så længe eleven er elev på skolen. Når eleven går ud af skolen, skal iPad’en og tilbehør tilbageleveres i samme stand som ved udleveringen og i original emballage. 

Det er forbudt at jailbreake, hacke, eller på anden måde forsøge at modificere iPad’ens styresystem. Forsøg på dette kan medføre erstatningsansvar. 

Det er elevens ansvar, at iPad’en er opladet og klar til brug når skoledagen starter.

Man må gerne sætte sit eget cover på, men IPad’en skal som minimum være beskyttet i samme omfang som den udleverede click-in-case. Ønsker man at benytte sin egen, kan man aflevere den medfølgende case på skolen.

Det er et krav, at der er en personlig låsekode på Ipad’en, som kun barnet og 
hjemmet kender. 

Det er et krav, at der er et billede af eleven selv som baggrund, 
på den måde kan vi let identificere efterladte iPads. 

 

BETALINGSMIDLER OG APPLE-ID 

Vores anbefaling er, at du helt lader være med at tilknyttet et kontonummer til dit barns Apple ID.
Hvis du alligevel vil købe apps til dit barns iPad – så er der mulighed for at købe iTunes gavekort og sætte et beløb ind på iTunes kontoen i stedet. Dermed er der loft over udgiften til indkøb af applikationer. Det er også en god ide at slå “muligheden for indkøb i programmer fra”, således at det ikke bliver muligt at købe ting inde i et program, de såkaldte in-app-purchase (eks. smølfebær, stjerner, guldmønter, diamanter og hvad de ellers hedder.)  Vær dog opmærksom på, at man med denne begrænsning stadig kan købe programmer fra selve app-storen. 


FØRSTEHJÆLP TIL DIN IPAD 

Er du havnet i en situation hvor iPad’en, af den ene eller anden grund, ikke virker korrekt, ikke vil lukke en app, eller slet ikke reagerer længere, selv efter en normal tænd/slukning,- ja så er her 2 hurtige Tip, der kan vække den til live igen.

Hvis en App ikke vil lukke
 1. Hold tænd/sluk knappen nede, indtil du ser det røde “sluk”-mærke, men sluk den ikke.
 2. Hold Home knappen (den store runde) nede i mere end 6 sekunder.
 3. Slip knappen, og App’en skulle nu være lukket ned.

Hvis iPad’en ikke reagerer eller ikke vil slukke:
 1. Hold Home knappen OG tænd/sluk knappen nede samtidig i mere end 10 sekunder, indtil iPad’en slukker.
 2. iPad’en genstarter og er klar til brug igen.

For yderligere info se:
• Enheden svarer ikke eller kan ikke tændes: http://support.apple.com/kb/TS3281?viewlocale=da_DK
• Sådan bruger du programmer: http://www.apple.com/dk/support/ipad/assistant/application/#section_0
• Se i øvrigt Brugerhåndbog til iPad under “Bogmærker” i “Safari”.