IT / iPad

IT-strategi

Januar 2019.

På Grindsted Privatskole er brug af IT en naturlig del af undervisningen, og iPads og bærbare computere betragtes som værende arbejdsredskaber til skolebrug.

Alle elever fra 1. til og med 9. klasse får stillet en iPad til rådighed, og i 5., 6. og 7. klasse stiller skolen ligeledes en bærbar PC til rådighed. I 0. klasse har vi et klassesæt, der hører til på skolen. I 8. og 9. klasse forventer vi, at eleven medbringer egen bærbar PC, da denne også skal benyttes ved fremtidig ungdomsuddannelse. Det er muligt at leje en bærbar computer af skolen - se nederst på denne side.

I elevens første skoleår åbner vi op for en nysgerrig og kreativ tilgang til elektroniske hjælpemidler. Målet er, at eleven tilegner sig en fortrolighed i at møde nye læringsopgaver med elektronisk kreativitet. iPad er et arbejdsredskab, der benyttes, når det giver mening – og mulighederne er mange. iPad benyttes ikke kun til at formidle viden til eleven, men i høj grad til at eleven bliver aktiv som nysgerrig producent, og i processen lærer at evaluere og reflektere – at selv tage styring for løsning af given opgave.

Med vores IT-strategi sætter vi os konkrete mål for tilegnet viden for brug af forskellige apps og programmer, men vigtigst er det, at eleven lærer at møde den elektroniske verden uden forbehold.

•••

Vi arbejder kontinuerligt med digital dannelse, og vi finder det væsentligt, at sætte rammer og hjælpe eleverne til en hensigtsmæssig brug af vores teknologiske muligheder.

Vi har defineret indskolingens (1. - 3. klasse) brug af iPad i undervisningstiden i forhold til spil og egne apps, for i stedet at kunne fokusere på og lære dem op i at bruge iPaden som et skoleredskab.

0.klasse får et klassesæt iPads, der hører hjemme på skolen, så de får mulighed for at bruge iPad i undervisning i enkelte forløb, men samtidig kan have hovedfokus på de mange andre nye ting, de skal have lært og vænnet sig til i 0. klasse.

På mellemtrinnet (4. – 6. klasse) er der ikke begrænsninger på selve iPaden, men der arbejdes med forskel på fritid og skole i forhold til teknologi og med digital dannelse i forhold til sociale medier mm. Vi fokuserer på at have en fleksibel iPad, hvor eleven kan anvende individuelle apps, der især lægger op til kreativitet i forhold til produkter og opgaver. Samtidig vil vi opgradere i forhold til computere og have et stort fokus på, at de på mellemtrinnet skal lære at bruge både iPad og computer, hvor der giver bedst mening i den aktuelle sammenhæng.

I udskolingen (7. – 9. klasse) har vi gennem længere tid haft fokus på at hjælpe eleverne med at få mere fordybelse i undervisningen, og derfor har vi en politik om at indsamle telefoner, så de ikke er i brug i løbet af dagen. I udskolingen vil iPad ikke være begrænsede, idet vi fokuserer på, at eleven skal have en fleksibel iPad, hvor individuelle apps anvendes. Der lægges især op til kreativitet i forhold til produkter og opgaver. Samtidig ønsker vi at opgradere i forhold til computere og have et stort fokus på, at eleverne i udskolingen skal lære at bruge både iPad og computer alt efter hvad, hvor der giver bedst mening i den aktuelle sammenhæng.

•••
 
INDSKOLING
FRA KL. 07.40 TIL KL. 13.30 ER DET IKKE MULIGT FOR ELEVER AT ÅBNE PRIVATE APPS,
MEN DISSE MÅ GERNE BENYTTES I FRITIDEN. vORES it-ADMINISTRATION LUKKER PRIVATE
APPS, MENS SKOLE-RELATEREDE APPS ER ÅBNE.
 
MELLEMTRIN OG UDSKOLING
iPad er åben for alle typer af apps i skoletiden.
Vi fokuserer på korrekt brug af iPad som skoleredskab -
at skelne mellem brug af iPad i frittiden og i skolen.

 
•••

IPad er altid opladet ved skoledagens start, og den opbevares i skoletasken med mindre læreren beder om at den skal i brug. Dette gælder også i frikvarterer. Generelt skal der altid være tilstrækkeligt med lagerplads på iPads, så skolearbejdet til enhver tid kan lagres.

Lærerne kan i undervisningen vælge at åbne og lukke for adgang til internettet, og læreren kan og må se elevens brug af apps og internetsider. Brug af sociale medier frabedes i undervisningen, men kan dog være en del af et undervisningsforløb. 

•••

Retningslinjer ved leje af bærbar PC
Elever i 8. eller 9. klasse forventes at medbringe egen bærbar PC. Det er dog muligt at leje en af skolens bærbare PC’ere (brugte) under følgende betingelser:

- Kr. 150,- pr. måned (indbetales sammen med skolepenge)

- Reparationer af hard- eller software sker på lejers regning

- Reparationer udføres ikke af skolens personale, ligesom man selv sørger for evt. forsendelse

- Egne forsikringsforhold er gældende

- Returneret bærbar PC skal være i rimelig stand i forhold til stand ved udlevering og PCéns alder taget i betragtning. Særlig reparation, rengøring og medgået tid faktureres lejer.

- Den bærbare PC kan frikøbes, når man går ud af skolen. Prisen bliver kr. 3.500,- minus det beløb, der er indbetalt i lejeperioden.

- Bortkommer PC’en betales frikøbsværdien til skolen.