Virksomhedssamarbejde

Virksomhedssamarbejde

I skolens strategi for 2021-2026, som er udarbejdet af bestyrelsen, er det beskrevet, at vi ønsker synlighed i byen, hvilket bl.a. sker gennem virksomhedssamarbejde i Lindetræet og i skolen.

Pr. august 2023 har vi etableret følgende samarbejder:
1. klasse:           GEV – Grindsted El- & Varmeværk (https://www.gev.dk/)
2. klasse:           Karensminde / Mark (https://markmuseum.dk/)
3. klasse:          Søger adoption
4. klasse:          Sealing System A/S (https://sealing-system.dk/)
5. klasse:          Søger adoption
6. klasse:          Søger adoption
7. klasse:          Karensminde / Mark (https://markmuseum.dk/)
8. klasse:          Biblioteket og Borgerservice (https://billundbib.dk/bibliotek/grindsted)
9. klasse:          GEV – Grindsted El- & Varmeværk (https://www.gev.dk/)

Desuden har vi et samarbejde med Secher ApS (https://www.secher-aps.dk/), hvor eleverne kan komme på besøg og afprøve tømrerfaget og blive nysgerrige på håndværk.

Vi ønsker at have partnerskaber / adoptioner til organisationer, private eller offentlige virksomheder, hvor klasserne har minimum to årlige læringsbesøg hos adoptionsvirksomheden.

Formålet med samarbejdet er:
• at eleverne får kendskab til de mange uddannelses- og erhvervsmuligheder der findes på et mangfoldigt arbejdsmarked
• at eleverne lærer om dansk arbejdsmarkedskultur
• at eleverne får nye rollemodeller
• at eleverne ser en mening og sammenhæng med det som de undervises i skolen
• at virksomhederne får mulighed for at påtage sig et konkret lokalt socialt ansvar
• at virksomhederne får mulighed for at fremme deres branche
• at skolerne får mulighed for at implementere den åbne skole på en konkret og håndgribelig måde

Et læringsbesøg tager udgangspunkt i et fag/tema, som eleverne har i skolen, og dermed bliver læringsbesøgene en integreret del af undervisningen.

Et læringsbesøg består typisk af tre faser:
1)      Forberedelse hjemme i klassen
2)      Læringsbesøg hos adoptionsvirksomheden
3)      Efterbehandling på virksomheden eller hjemme i klassen.

Det er skolen der har “temapligten”, dvs. at det er skolen, der til de to årlige evaluerings- og planlægningsmøder, medbringer et tema som eleverne skal arbejde med i undervisningen. Temaet skaber et nyt læringsrum. Et læringsbesøg starter i klassen, hver eleverne forbereder sig på det kommende læringsbesøg. Det kan være de skal have viden, det kan være de skal forberede materiale til brug ved læringsbesøget eller andet. Dernæst er eleverne på det egentlige læringsbesøg på virksomheden, hvor de arbejder med det tema som er tilrettelagt i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Læringsbesøget slutter med en efterbehandling typisk hjemme på skolen. Resultatet af læringsbesøget sendes efterfølgende til virksomheden.

Samarbejdet koordineres af RelationsNetværket via to årlige evaluerings- og planlægningsmøder. Som adoptionsvirksomhed tegner du et medlemskab af RelationsNetværket, og medlemmerne har et fællesskab om HR, ledelse, arbejdsglæde, forretning og social ansvarlighed.

RelationsNetværket tilbyder sine medlemmer deltagelse i forskellige netværksgrupper:
• HR for alle
• Nærmeste leder
• Sundhed og trivsel på arbejspladsen
• ForretningsNetværket

Se mere på: https://www.relationsnetvaerket.dk/

Kontakt gerne skolens ledelse, hvis du ser muligheder i et samarbejde!