Virksomhedssamarbejde

Virksomhedssamarbejde

I skolens strategi for 2021-2026, som er udarbejdet af bestyrelsen, er det beskrevet, at vi ønsker synlighed i byen, hvilket bl.a. sker gennem virksomhedssamarbejde i Lindetræet og i skolen.

Vi har etableret følgende samarbejder:
1. klasse:           GEV – Grindsted El- & Varmeværk (https://www.gev.dk/)
2. klasse:          Karensminde / Mark (https://markmuseum.dk/)
3. klasse:          Hotel Hedemarken (https://hotelhedemarken.dk/)
4. klasse:          Sealing System A/S (https://sealing-system.dk/)
5. klasse:          KA Interiør A/S (https://ka-as.com) pr. marts 2024
6. klasse:         GEV – Grindsted El- & Varmeværk pr. august 2024
7. klasse:          Karensminde / Mark (https://markmuseum.dk/)
8. klasse:          Magion Biblioteket og Borgerservice (https://billundbib.dk/bibliotek/grindsted)
9. klasse:          GEV – Grindsted El- & Varmeværk (https://www.gev.dk/)

Desuden har vi et samarbejde med Secher ApS (https://www.secher-aps.dk/), hvor eleverne kan komme på besøg og afprøve tømrerfaget og blive nysgerrige på håndværk.

Vi ønsker at have partnerskaber / adoptioner til organisationer, private eller offentlige virksomheder, hvor klasserne har minimum to årlige læringsbesøg hos adoptionsvirksomheden.

Formålet med samarbejdet er:
• at eleverne får kendskab til de mange uddannelses- og erhvervsmuligheder der findes på et mangfoldigt arbejdsmarked
• at eleverne lærer om dansk arbejdsmarkedskultur
• at eleverne får nye rollemodeller
• at eleverne ser en mening og sammenhæng med det som de undervises i skolen
• at virksomhederne får mulighed for at påtage sig et konkret lokalt socialt ansvar
• at virksomhederne får mulighed for at fremme deres branche
• at skolerne får mulighed for at implementere den åbne skole på en konkret og håndgribelig måde

Et læringsbesøg tager udgangspunkt i et fag/tema, som eleverne har i skolen, og dermed bliver læringsbesøgene en integreret del af undervisningen.

Et læringsbesøg består typisk af tre faser:
1)      Forberedelse hjemme i klassen
2)      Læringsbesøg hos adoptionsvirksomheden
3)      Efterbehandling på virksomheden eller hjemme i klassen.

Det er skolen der har “temapligten”, dvs. at det er skolen, der til de to årlige evaluerings- og planlægningsmøder, medbringer et tema som eleverne skal arbejde med i undervisningen. Temaet skaber et nyt læringsrum. Et læringsbesøg starter i klassen, hver eleverne forbereder sig på det kommende læringsbesøg. Det kan være de skal have viden, det kan være de skal forberede materiale til brug ved læringsbesøget eller andet. Dernæst er eleverne på det egentlige læringsbesøg på virksomheden, hvor de arbejder med det tema som er tilrettelagt i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Læringsbesøget slutter med en efterbehandling typisk hjemme på skolen. Resultatet af læringsbesøget sendes efterfølgende til virksomheden.

Samarbejdet koordineres af RelationsNetværket via to årlige evaluerings- og planlægningsmøder. Som adoptionsvirksomhed tegner du et medlemskab af RelationsNetværket, og medlemmerne har et fællesskab om HR, ledelse, arbejdsglæde, forretning og social ansvarlighed.

RelationsNetværket tilbyder sine medlemmer deltagelse i forskellige netværksgrupper:
• HR for alle
• Nærmeste leder
• Sundhed og trivsel på arbejspladsen
• ForretningsNetværket

Se mere på: https://www.relationsnetvaerket.dk/

Kontakt gerne skolens ledelse, hvis du ser muligheder i et samarbejde!

 


"For vores skole har det umådelig stor værdi, at vores elever kommer ud og oplever den “virkelige” verden. De får et ægte indblik i hvorledes virksomheder fungerer. Hvilke funktioner mennesker har i alle mulige typer af jobs, og hvad dansk arbejdsmarkedskultur er for en størrelse. Hvilken opgave virksomheder løser, og hvordan det er en del af vores samfund. Og så oplever de menneskerne bag, og hvorledes de er nået frem til dér, hvor de er i arbejdslivet. Det være sig uddannelse og efteruddannelse, samt et vigtigt indblik i hvilke personlige værdier, der er vigtige at bidrage med på en arbejdsplads.

Og uanset om eleven går i 1. eller 9. klasse, så oplever de, at deres samarbejde med pågældende virksomhed faktisk har en tydelig værdi. At deres arbejde med opgaven bliver til noget virkeligt, som betyder noget for andre mennesker, som de møder ved besøg. Eleven gør på den ene eller anden måde en forskel, som betyder noget. Og de kan mærke det. Dét er en voldsom værdifuld følelse at plante i et barn.

At vi har virksomheder i Grindsted, der afsætter tid til at adoptere, er vi taknemlige for. Der er alle steder travlt, og der er – med rette – øjne på bundlinjen. Men vi oplever på flere planer, at virksomheder kigger ud over egen kerneopgave. Det være sig den grønne omstilling og bæredygtighed, men også hvorledes de er med til at bære et ansvar i at udvikle og oplyse. Og så oplever vi faktisk også, at det ikke blot er eleverne, der ”høster” i samarbejdet, men også de ansatte, da de kommer til at kigge ind på egen virksomhed eller jobfunktion med andre briller, da de skal være i børnehøjde. Det er ikke blot interessant for den enkelte, men faktisk også sjovt at være en del af. På Grindsted Privatskole er virksomhedssamarbejdet blevet en inspirerende del af skolelivet, og vi håber på, at vi mange år frem fortsat kan finde lokale samarbejdspartnere."

Skoleleder Christian Thorne