Elevtal / ledige pladser

ElevTAL

  Antal drenge Antal piger Elever ialt
0. klasse 9 10 19
1. klasse 9 7 16
2. klasse 5 12 17
3. klasse 4 13 17
4. klasse 13 6 19
5. klasse 8 12 20
6. klasse 13 7 20
7. klasse 9 11 20
8. klasse 10 8 18
9. klasse 9 9 18
SPIRERNE      
Skolens elevtal pr. 25.01.2023

 

184

LEDIGE PLADSER

I grundskolen har vi max. 22 elever i klassen, mens vi i udskolingen kan have op til 24 elever. Vi kigger nøje på klassens sammensætning i vurderingen af løbende optag, og vi forsøger bl.a. at opnå en balance i antal piger og drenge.

Læs mere om klassekvotient: https://grindsted-privatskole.dk/om-skolen/faktuelle-oplysninger

I forbindelse med optag til 8. klasse har vi en klar forventning til, at eleven også fortsætter på Grindsted Privatskole i 9. klasse.

Skolens ledelse er altid imødekommende for en uforpligtende samtale og rundvisning før en eventuel optagelse, ligesom eleven kan tilbydes et par besøgsdage i klassen.