iPad

IPAD - marts 2022


Vi håber, at den iPad'en bliver til stor hjælp i det daglige arbejde – både på skolen og hjemme, og vi glæder os til at bruge den i undervisningen.

Med udlevering af iPad (og pen) er Grindsted Privatskole stadig forrest i feltet, og det betyder også, at vi må lære af vore egne udfordringer. Det er vigtigt, at vi alle hjælper til med at håndtere redskabet. Derfor vil vi bede jer bruge denne information som hjælp til den daglige vedligeholdelse, og til at få snakket om, hvordan man behandler sin iPad. Det er et kostbart værktøj, der gerne skulle give eleverne på Grindsted Privatskole et kvalificeret forspring på mange områder. Vi skal alle hjælpe med at passe på den og derved holde omkostningerne nede. Det er vigtigt at vide, at iPad’en er udlånt af skolen.

 

ET PERSONLIGT ARBEJDSREDSKAB

I skoleøjemed er iPad et vigtigt arbejdsredskab, og derfor har vi følgende tilgang til ”IT-dannelse”:

Indskolingen
Fra kl. 07.40 til kl. 13.30 er det ikke muligt for eleven at åbne private apps, men disse må gerne benyttes i
fritiden. I vores IT-administration kan vi let ”slukke” for andre apps, der er installeret til privatbrug.

Mellemtrinnet og udskolingen
IPad er åben for alle typer af apps i skoletiden. Vi fokuserer på korrekt brug af IPad som skoleredskab, så
eleven lærer at skelne mellem brug af iPad i fritid og skole.

 

APPS

Fra start er der forskellige apps på denne iPad. De er udvalgt, fordi de er oplagte til undervisningsbrug og giver en masse kreative muligheder. Der vil komme flere til løbende, ligesom nogle fjernes igen. Alt efter brug.

 

TEKNISK ASSISTANCE

En IPad er let at betjene, men det betyder ikke, at teknikken ikke kan drille.
I langt de fleste tilfælde kan tingene løses ved at spørge på skolen.
Hvis der opstår fælles problemer vil der blive kommunikeret via skoleintra.

 

ANSVAR

IPad’en er et kostbart værktøj. Både forældre og elever har selvfølgelig et ansvar for at behandle iPad’en godt.

Når en iPad afleveres til reparation, får eleven en anden iPad i udlån. 
For at vi kan indsende iPad til reparation, skal der af forældre udfyldes en skadesanmeldelse.
Find skadesanmeldelse ved at klikke her.
Der pålægges hjemmet et forsendelses- og administrationsgebyr på kr. 200,-., som automatisk tillægges næste skolepenge.

Udleveret iPad er en ”pakke” indeholdende original emballage og oplader samt cover. Når pakken skal videregives til en ny elev, skal standen skal være god. Misligholdelse kanb være brud på kabel eller klistermærker / tegninger på cover. Evt. misligholdelse afregnes: original lader 149 kr. / original kabel 159 kr. / cover 100 kr.

 

EN IPAD KAN BL.A. IKKE TÅLE….

At komme med i vandet

At komme med til stranden

At komme med til sportsaktiviteter

At falde ned på gulvet

At være ude i regnen

At være med hvor der spises og drikkes

Og meget mere….

 

VIGTIGT!

iPad’en er elevens arbejdsredskab, så længe eleven er elev på skolen. Når eleven går ud af skolen, skal iPad’en og tilbehør tilbageleveres i samme stand som ved udleveringen og i original emballage.

Det er forbudt at jailbreake, hacke, eller på anden måde forsøge at modificere iPad’ens styresystem. Forsøg på dette kan medføre erstatningsansvar.

Det er elevens ansvar, at iPad og pen er opladet og klar til brug, når skoledagen starter.

Man må gerne sætte sit eget cover på, men IPad’en skal som minimum være beskyttet i samme omfang som den udleverede cover.

iPad er sat op med individuel adgangskode, som er elevens første seks cifre i CPR. Det er vigtigt, at denne kode må IKKE ændres!

 

BETALINGSMIDLER OG APPLE-ID

Elevens Apple-ID er personlig - altså er det hjemmet, der opretter et Apple-ID på iPad'en.
Vores anbefaling er, at man IKKE tilknytter et kontonummer til Apple ID, så man dermed undgår unødige køb.

Hvis du alligevel vil købe apps til dit barns iPad – så er der mulighed for at købe iTunes gavekort og sætte et beløb ind på iTunes kontoen i stedet. Dermed er der loft over udgiften til indkøb af applikationer. Det er også en god ide at slå “muligheden for indkøb i programmer fra”, således at det ikke bliver muligt at købe ting inde i et program, de såkaldte in-app-purchase (eks. smølfebær, stjerner, guldmønter, diamanter og hvad de ellers hedder.)  Vær dog opmærksom på, at man med denne begrænsning stadig kan købe programmer fra selve app-storen. Nogle apps kan også have et skjult abonnement, som først træder i kraft en måned efter brug.
Alt der kræver betaling på iPad er hjemmets ansvar. GP forestår skolerelaterede apps.

 

FØRSTEHJÆLP TIL DIN IPAD

Er du havnet i en situation hvor iPad’en, af den ene eller anden grund, ikke virker korrekt, ikke vil lukke en app, eller slet ikke reagerer længere, selv efter en normal tænd/slukning,- ja så er her 2 hurtige tip, der kan vække den til live igen.


Hvis en App ikke vil lukke

 1. Hold tænd/sluk knappen nede, indtil du ser det røde “sluk”-mærke, men sluk den ikke.

 2. Hold Home knappen (den store runde) nede i mere end 6 sekunder.

 3. Slip knappen, og App’en skulle nu være lukket ned.


Hvis iPad’en ikke reagerer eller ikke vil slukke:

 1. Hold Home knappen OG tænd/sluk knappen nede samtidig i mere end 10 sekunder, indtil iPad’en slukker.

 2. iPad’en genstarter og er klar til brug igen.