Fakta

Grindsted Privatskole
Trehøjevej 10
7200 Grindsted

Skolens kontor: 75 32 09 22
SFO:  23 24 09 22

Børnehaven Lindetræet
Trehøjevej 4
7200 Grindsted

Tel.: 40 28 42 03


Skoleleder: Christian Thorne
Børnehaveleder: Rikke Kjær Jensen
Formand for bestyrelsen: Charlotte Damgaard
 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0. klasse til og med 9. klasse
Antal spor på skolen: 1
 

Klassekvotient

Forældrebestyrelsen har besluttet, at klassekvotienterne fastsættes efter klassens aktuelle sammensætning og trivsel. 

Den vejledende klassekvotient varierer derfor typisk med et antal på 18-22 (24 i udskolingen) elever, og det er ledelsen, der i samråd med klasseteamet vurderer, om der er mulighed for at indskrive en elev. 

Man kan til enhver tid kontakte skolen, hvis man overvejer at indskrive et barn. Vi tilbyder en uforpligtende samtale, hvor man kan se skolen og høre om vores profil og værdier. 

På Grindsted Privatskole er målet at skabe trivsel for den enkelte, så vi sørger for det bedste fundament for elevens udvikling – både fagligt og personligt.

For at sikre trivsel er klassekvotienterne en del af dét at skabe gode rammer.

Der skal både være nok elever til at få gode venner og gode samarbejdsrelationer i klassen, men ikke heller flere, end at den enkelte elev oplever at have en god relation til læreren. Der skal være plads og tid til individet.

Indskrivning foregår på baggrund af en samtale med skolen og efter et besøg i klassen. Det er vigtigt for os, at vi kan vurdere at både den nye elev og klassen vil kunne trives med og have glæde af skolegangen på Grindsted Privatskole.


Grundskolen, 0. til og med 6.klasse: max. 22 elever i klassen

Udskoling, 7. til og med 9. klasse: max. 24 elever i klassen


Princip for 0. klasse

Ved klassens oprettelse har skolen vurderet antallet, og der oprettet evt. venteliste. Der kan være elever, som skal gå om, eller hvor man i børnehaven vælger at udsætte skolestarten. Der skal derfor være plads til at disse elever kan komme ind, så vi ikke gennemtvinger en skolestart, fordi der ikke er plads det kommende skoleår. Når vi har overblikket over antallet af omgængere eller skole-udsættelser, kan der indskrives fra ventelisten.


Princip for 7. og 8. klasse

For udskolingen er klassekvotienten på max. 24. Dette er kun en mulighed, da vi ved, at nogle elever vælger efterskole i 8. eller 9. klasse, og vi vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at lade nye elever komme til på et tidligere tidspunkt end starten af 9. klasse. Vurderingen tages gennem en grundig dialog med klassens lærere og skolens ledelse.
Indskrivning i 7. eller 8. klasse handler bestemt også om, at pensum til afgangsprøven allerede er en del af undervisning fra 7. klasse. Der er en undervisningsmæssig rød tråd gennem de tre sidste skoleår. Det er også vores klare opfattelse, at en skolestart før 9. klasse er den klart bedste løsning i.f.t. relationer i klassen, gruppedannelser og interesser. Med de nye klasselokaler har vi desuden fået rammerne til at skabe det optimale undervisningsmiljø.


 

Typer af tilbud efter skoletid

Grindsted Privatskole har SFO AKTIVITETSTID frem til 15.00 for alle elever i 0. til og med 3. klasse. 
Fra 15.00 til 16.30 (fredag 16.00) er det muligt at tilkøbe UDVIDET SFO.

 

Karaktergennemsnit

Der henvises til undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: Undervisningsministeriets database

 

ipad og pc

Vi har 1:1 it løsning på Grindsted Privatskole, hvor alle elever fra 1. kl til og med 9. klasse har deres egen iPad som arbejdsredskab. Eleverne i 0. klasse har adgang til et klassesæt.

Der stilles bærbar PC til rådighed for hver enkelt elev i 5. + 6. + 7. klasse, mens 3. + 4. klasse har det delesæt på skolen. Det forventes, at elever i 8. og 9. klasse medbringer egen bærbar PC. Der kan lejes en bærbar PC af skolen.

 

ansatte

Ledelsen tæller skoleleder, viceskoleleder og leder af børnrhaven. Ansatte er teknisk / administrativ personale, lærere og pædgoger i både skole og børnrhave.

Ansatte, skole:  Skolen
Ansatte, børnehave: Lindetræet
 

Rygepolitik

Skolen og børnehaven er røgfri.

På Grindsted Privatskole – herunder Børnehaven Lindetræet – vil vi være gode forbilleder for børn og unge, så vi at forebygge rygestart. Det er derfor ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det gælder både på skolens matrikel og udenfor.

Ved arrangementer i skole-  og børnehaveregi gælder rygeforbuddet ligeledes.

Ved private arrangementer, hvor skolen eller børnehaven er lånt/lejet, gælder rygeforbuddet kun indendørs. Der skal naturligvis ryddes op.

 

Bestyrelsen, juni 2019