Selvevaluering

SKOLENS SELVEVALUERING

Grindsted Privatskole er i skoleåret 2023-2024 overgået fra selvevaluering til ekstren tilsynsordning. Se tilsynserklæring: klik her

Nedenstående er historik på tidligeres års evaluering.

- - - - - - - - -
Selvevalueringen sikrer, at skolens evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav om undervisningen i friskoleloven. Grindsted Privatskole startede på selvevaluering i 2014. Tidligere var det byens borgmester, der var tilsynsførende. 

Modellen, der anvendes, er den model, der stilles til rådighed fra Danmarks Privateskoler og godkendt af Undervisningsministeriet.

Grundlæggende handler selvevaluering om to spørgsmål:
1) Gør vi det, vi siger, vi gør og
2) Vil evalueringen vise at vi skal gøre noget anderledes fremadrettet?

Selvevalueringen giver en god anledning til at evaluere på vores praksis som helhed og med fokus på kerneområderne i et 3-årigt rul.

Til alle områderne evalueres der på baggrund af den seneste evaluering. Beskrivelser tager udgangspunkt i nuværende praksis og indsatser. Målene skabes ud fra evaluering og beskrivelser.

Til alle områderne samles der data fra alle relevante lærere. De ansvarlige konkluderer på de enkelte kerneområder og bestyrelsen sikrer forældreperspektivet og den endelige godkendelse.

 

 Titel

Evalueret
senest

Evalueres
igen

1

 Skolens profil

2019/2020

2022/2023

2

 Elevens faglige standpunkt og   udbytte af undervisningen

2020/2021

2023/2024

3

 Undervisningens mål,   tilrettelæggelse og gennemførelse

2020/2021

2023/2024

4

 Elevens alsidige personlige udvikling

2019/2020

2022/2023

5

 Frihed og folkestyre

2020/2021

2023/2024

6

 Tilbud om undervisning 10.kl

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

7

 Specialundervisning

2019/2020

2022/2023

8

 Dansk som 2. sprog

2019/2020

2022/2023

9

 Elevens videre forløb i udd. systemet

2021/2022

2024/2025

10

 Skoleledelsens kvalitetssikring og   udvikling af undervisningen

2021/2022

2024/2025


Klik på titel nedefor for at åbne dokument med selvevaluering: