Unilogin

Unilogin

Unilogin er en adgang til den digitale skole. Unilogin anvendes af elever, forældre og ansatte på skolen til f.eks. at logge ind i intra, få adgang til lærermidler, adgang til kommunikationsplatforme - og meget mere.

Pr. februar 2020 varsler Styrelsen for IT og Læring under Børne- og Undervisningsministeriet udrulning af nyt Unilogin, fordi

"Det nye Unilogin gør det lettere for børn at huske deres adgangskode, giver elever under 15 år (uden NemID) mulighed for at tilgå personindhold med hjælp fra voksen, samt give elever mulighed for at få nulstillet deres adgangskode."

Ud over et nyt lay-out vil man blive bedt om at ændre adgangskoden første gang, der logges ind med Unilogin. (Nye elever, forældre og medarbejdere vil ved skolestart automatisk modtage et brugernavn og en adgangskode.)

Adgangskoden er personlig og for eleven vil formen være afhængig af klassetrin:

• 0. - 3. klasse
Adgangskoden består af fire ikoner / piktogrammer.
Eleven kan ikke selv bestemme sin adgangskode.
(Hjælp dit barn med at blive fortrolig med Unilogin. En idé er at øve de fire ikoner som en remse.)

• 4. - 6. klasse
Adgangskoden består af et sammensat ord.
Eleven kan selv ændre adgangskoden.

• 7. - 9. klasse og forældre
Adgangskode består af både ord og tal, og adgangskoden skal indeholde mindst ét stort bogstav samt tal.
Elev og forældre kan selv ændre adgangskoden.
Koden skal ændres minimum én gang årligt.

 

Her nedenfor er der hjælp at hente:
 

Forældre

Første login med Unilogin: klik her for vejledning

Giv elev adgang til indhold der kræver ekstra sikkerhed: klik her for vejledning

Tildel elev ny adgangskode: klik her for vejledning

 

Lærer

Giv elev adgang til indhold der kræver ekstra sikkerhed: klik her for vejledning

Tildel elev ny adgangskode: klik her for vejledning

Link til hjemmeside for elevadgang: https://elevadgang.unilogin.dk/login

 

Fra ministeriet

Se ministeriets side om Unilogin:

https://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN/Kommunikationsmaterialer