Børnehaven

Børnehaven LindetRæet

Lindetræet er Privatskolens børnehave/børnehus. Her er plads til 50 børn i alderen 3-6 år. Vi varetager samtidig også morgenpasningen af Privatskolens SFO, som i hverdagen tæller 25 børn fra 0. – 3. kl.

Lindetræet ønsker at være byens bedste børnehave og tilbyder derfor en bred vifte af muligheder i hverdagen.

  • Værdier som fællesskab, dialog, nærvær og udvikling er centrale
  • Natur og udeliv prioriteres højt og der arrangeres flere ture ud af huset hver uge.
  • Der lægges stor vægt på motion og bevægelse og de voksne fremstår som aktive rollemodeller for børnene.
  • Den lave normering skaber nærvær og tryghed.
  • Et engageret og dygtigt personale, som er i stand til at være nærværende, begejstre børnene og som fokuserer på leg, oplevelser og fællesskab.
  • Kvalitet fremfor kvantitet.
  • Direkte forældreindflydelse.
  • Mulighed for en tryg skolestart i kendte rammer
 
I Lindetræet tager vi vores pædagogiske arbejde meget alvorligt. Vi møder børnene i øjenhøjde og forsøger at lære børnene en god samværskultur. Det er vigtig for os at skabe trygge rammer, og at barnet er glad for at komme i Lindetræet.
 
Vi gør derfor meget ud af at se barnet som enkelt individ og forsøger at skabe grobund for barnets trivsel, og at forældrene er trygge ved at aflevere deres barn hos os.
 
I Lindetræet er naturen en vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Flere gange om ugen tager vi på ture, hvor vi oplever naturen på tæt hold. I naturen får børnene mulighed for at udvikle sig motorisk.
 
Som privatbørnehave er vi en selvstændig enhed og tager derfor ikke ”kun” børn er skal gå på privatskolen. Vi modtager også børn der skal gå på kommuneskolerne og tager også den opgave meget seriøst. Vi deltager altid i opstartsarrangementer på skolerne og afholder overleveringssamtaler.