Priser

Børnehaven Lindetræet

 

I overensstemmelse med de kommunale børnehavetakster stiger priserne i Børnehaven Lindetræet pr. 1. januar 2024.

Fuldtidsplads (52 timer) vil koste 2875 kroner/måned og en modulplads (32 timer) vil koste 2000 kroner/måned.

 

Takster gældende pr. 1. januar 2023 - 31. december 2023:


En fuldtidsplads (max. 52 timer): 2.665,- 
kr. pr. måned.

Hvis du vælger en fuldtidsplads, kan du få passet dit barn fra 6.15 til 16.45 fra mandag til torsdag. Om fredagen lukker vi kl. 16.15. Betaling i 11 måneder.

Der ydes søskendemoderation efter kommunens gældende regler.


Modulplads (max 32 timer): 
1.850,- kr. pr. måned


Vælger du en modulplads kan dit barn højst være i børnehaven 32 timer om ugen.

Ønsker du at ændre fra fuldtid til modul eller omvendt, skal det varsles med en måned.


Førskole (Spirer): 2.000,-
 kr. pr. måned

Gælder for april, maj og juni.
Juli er betalingsfri, evt. pasning kan tilkøbes pr. ugebasis til kr. 500,- pr. uge. 

Pasning i Lindetræet bestilles forud senest d. 1. maj og er betalingsmæssigt bindende.


Søskenderabat

For familier med et barn i børnehaven Lindetræet og et eller flere børn på skolen, ydes der søskenderabat på kr. 300, så prisen for 1. barn i skolen reduceres med kr. 300.

Bemærk: Der ydes ikke søskenderabat i førskoleperioden - først når barnet bliver elev efter sommerferien.

Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til udgangen af en måned for skole og SFO. Dog er der 2 måneders udmeldelse fra børnehaven.

(Priser følger kommunal pristalsregulering)