Kendetegn

Kendetegn

  • BYENS BEDSTE BØRNEHAVE
  • Tryghed og nærvær for 50 dejlige børn
  • Aldersopdelte grupper
  • Mulighed for en tryg skolestart i kendte rammer
  • Prioriterer natur og udeliv
  • Har en holdning til sund kost i madpakken
  • Mulighed for en tryg skolestart i kendte rammer
  • Kvalitet frem for kvantitet
  • Værdier som fællesskab, anerkendelse og nærvær er centrale
  • Tæt samarbejde med skolen