Årets gang, skolen

Årets gang - skolen

 

august

1. SKOLEDAG

Normalt møder alle elever og forældre i multi, hvor der synges et par sange og personalegruppen og bestyrelsen præsenteres. Desuden er der diverse information og vi synger også for alle, der har haft fødselsdag i sommerferien.

Efterfølgende er der tid i klasserne for elever og forældre.

Efter pausen er der undervisning, hvor lærerne selv har klasserne. Forældre er velkommen til at blive i Multi, drikke en kop kaffe mere og snakke med de andre forældre.

Kl. 12.00 slutter skoledagen.

Sidste tirsdag i august er der normalt fælles forældrerådsmøde. (Medlemmer af forældreråd findes på skolestartsdagen).

september

Høstfest

Som tidligere skoleår inviterer Støtteforeningen elever, forældre og personale til høstfest den anden torsdag i september. Information kommer på skoleintra.

februar

Banko

Første søndag i februar arrangerer Støtteforening banko i multi. Information kommer på skoleintra.

MAJ

Forårskoncert

En fredag i maj inviteres der til "forårskoncert", hvor alle klasser synger for forældre og søskende.

Ordinær generalforsamling for den samlede institution Grindsted Privatskole og Børnehaven Lindetræet - og for Støtteforeningen

Afholdes en hverdag i maj måned.