Kalender - skole

SKOLEÅRET 2023/2024

Første skoledag: lørdag 12.08.23 (kl. 9-12)
 

Fridagsnavn

Dato (alle dage inklusiv)

Lukkedag fre. 29.09.23
Efterårsferie lør. 14.10.23 - søn. 22.10.23
Juleferie ons. 20.12.23 – tir. 02.01.24
Vinterferie lør. 10.02.24 – søn. 18.02.24
Påskeferie lør. 23.03.24 – man. 01.04.24
Kr. Himmelfart tor. 09.05.24 + fre. 10.05.24
2. pinsedag man. 20.05.24
Grundlovsdag ons. 05.06.24
Sommerferie lør. 29.06.24
1. skoledag 2024 lør. 10.08.24 (Kl. 09.00 - 12.00)


BEMÆRK
Vi starter traditionen tro skoleåret på en lørdag, hvilket i forhold til kommunal ferieplan giver en ekstra feriedag, der i dette skoleår afholdes som en lukkedag fredag den 29. september 2023.
Store Bededag er blevet en arbejdsdag, men der er ikke kommet flere skoledage ud af det. Så i stedet for en lukkedage på den oprindelige Store Bededag placeres denne onsdag den 20. december.


SÆRLIGT
Sommerferien, skolebørn 0. til og med 3. klasse:
I de fire hele uger i juli, hvor der er ferielukket på skolen, kan man ved et reelt pasningsbehov* og uanset man er tilmeldt SFO tilkøbe sig pasning for kr. 500 pr. påbegyndt uge. Tilmelding er senest 1. maj.

SFO - vinterferie uge 7, dagene før påske og efterårsferie uge 42:
Det er naturligvis kun børn tilmeldt modulordningen, som kan benytte pasningen før 8.00 og efter 15.00. Øvrige elever kan ved et reelt pasningsbehov* bruge pasning mellem 8.00 – 15.00.

*reelt pasningsbehov
At vi benytter udtrykket ”reelt pasningsbehov” er bestemt ikke for at stille overordnet tvivl om pasningsbehov, men vi har også tidligere konstateret, at vi har afsat alt for mange ressourcer i forhold til det rimelige, når vi forholder det til økonomi og afvikling af personalets ferie.

Når man har et reelt pasningsbehov er det fordi begge forældre er på arbejde i de pågældende uger. Er den ene forældre på barsel, studerende, sygemeldt, ledig eller lignende, anser vi det ikke for et reelt pasningsbehov. MEN det er jo heller ikke hele sandheden, for der er naturligvis tilfælde, hvor man har behov for pasning trods førnævnte.

Det skal pointeres, at der altid er åbenhed for dialog, så det kan vurderes, hvad der er bedst for barnet. Vurderingen af pasningsbehovet sker altid gennem en konstruktiv dialog mellem forældre og ledelse.

BESTYRELSEN

FERIE UDEN FOR FERIEPERIODERNE

Helt generelt kan man altid sige, at tid med familien er der alt for lidt af. Som skole prøver vi at finde en balance i at skabe fagligt indhold og variation i forhold til den tid, der er til rådighed i et skoleår. Alle 40 skoleuger er planlagte fra skoleårets start, og der er vidt forskellig undervisning på programmet. Kan noget af det undværes? Som udgangspunkt ikke.

Vi ønsker, at alle elever er i skole hver eneste skoledag, men vi er også realistiske om, at der kan opstå muligheder for at familien får en ekstraordinær oplevelse sammen, og at disse kan være placeret uden for skolernes normale ferieperiode.

Særlige fri- / feriedage bedes aftalt med skolens ledelse (send besked i Skoleintra), og klasselæreren skal orienteres. Vi kigger naturligvis på det samlede fravær, så skal der ekstraordinært holdes ferie uden for skolens normale ferieperiode, så er det ekstra vigtigt, at eleven ikke har betydelig anden fravær.

Hermed lidt gode råd.

1) Undgå ”klatfravær”, fordi barnet har fødselsdag, eller fordi I som forældre gerne vil holde en fridag med jeres barn, fordi I selv har en ekstra fridag. Hvis I eller jeres barn alligevel føler et behov for det, så tal med klasselæreren eller skolens ledelse om det først.

2) Hvis rejsen placeres uden for ferieperioderne - f.eks. for at spare penge eller fordi I er inviteret af bedsteforældre - er det forståeligt. Hvis det er muligt, så tal med skolen om, hvilke tidspunkter der passer bedst, så barnet ikke får fri på tidspunkter, hvor klassen skal lave noget særligt fagligt eller socialt vigtigt. Det kan være at klassen skal lave et teaterstykke eller en koncert. Her kan det faktisk være problematisk at skulle undvære en elev. Hvis barnet er ældre så læg ikke de ekstraordinære fridage tæt på termins- eller afgangsprøver.

3) Hvis I vælger at holde ferie med jeres barn uden for ferieperioderne, så giv jeres barn ret til at holde fri med jer og brug ikke tiden på at terpe lektier. Læsning er dog godt og forhåbentligt en naturlig del af hverdagen. Især hvis barnet er yngre og er i gang med læseindlæring, så er det en god ide at tage lidt øvelser eller en bog med. Måske noget, der relaterer sig til det, I skal opleve på ferien, så det ikke føles for lektieagtigt. Det er vigtigt for barnet at læse lidt hver dag, gerne 20 minutter.

4) Som forældre tager I ansvar for at indhente det evt. forsømte enten før eller efter ferien. Husk jer selv på, at I som forældre overtager en forpligtigelse, når I tager jeres barn ud af skolen uden for feriesæsonen. Skolen kan ikke tage ansvar for, at jeres barn indhenter det forsømte bagefter.

Skolens ledelse, marts 2024

 

SKOLEÅRET 2024/2025

Første skoledag: lørdag 10.08.24 (kl. 9-12)
 

Fridagsnavn

Dato (alle dage inklusiv)

Efterårsferie lør. 12.10.24 - søn. 20.10.24
Juleferie lør. 21.12.24 – søn. 05.01.25
Vinterferie lør. 08.02.25 – søn. 16.02.25
Påskeferie lør. 12.04.25 – man. 21.04.25
Lukkedag fre. 16.05.25
Kr. Himmelfart tor. 29.05.25 + fre. 30.05.25
Grundlovsdag ons. 05.06.25
2. pinsedag man. 09.06.25
Sommerferie lør. 28.06.25
1. skoledag 2025 Ferieplan 2025-2026 endnu ikke vedtaget.


Bemærk
Vi starter traditionen tro skoleåret på en lørdag, hvilket i forhold til kommunal ferieplan giver en ekstra feriedag / lukkedag, der afholdes fredag den 16. maj 2025.