Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGISK MÅLSÆTNING

 

Målet for den enkelte elev:

Med udgangspunkt i elevens hverdag og en verden, der er i konstant forandring, styrkes elevens lyst til at lære og forstå at læring gælder hele livet.

Eleven forstår, at man er en del af et større fællesskab – både lokalt og globalt – og lærer at tage ansvar for egne valg og handlinger. 

Den enkelte elev er i balance med sig selv og sine omgivelser, og har lyst til at bidrage til en bedre verden for alle. 

 

Det betyder at: 

GP vil samarbejde med forældrene sikre elevens faglige udvikling, der tager udgangspunkt i elevens hverdag og verden omkring. Undervisningen foregår i et trygt læringsmiljø hvor eleven får erfaringer med, at læring gælder hele livet. Det giver eleven lyst til at lære mere og møde forandringer som udfordringer og fortsætte i ungdomsuddannelser efter endt skolegang her.

Mangfoldighed anser vi som en styrke.  Atmosfæren på skolen er båret af respekt og omsorg for den enkelte. Med udgangspunkt i dansk kultur og historie, vil eleven lære at være nysgerrig, undersøgende og åben og derigennem udvise respekt for menneskers forskelligheder og forskellige livsvilkår både lokalt og globalt. 

Eleverne vil lære at have respekt for og drage omsorg for kloden, dens miljø og resurser.

Det er et mål, at eleverne gennem forskellige arbejdsmetoder, der giver plads til en naturlig nysgerrighedudfordres og lærer værdien af fordybelse. Eleverne skal lære at strukturere eget arbejde og tage ansvar både alene og i samarbejde med andre

Eleverne skal udvikle kommunikative evner, der afspejler fantasi og kreativitet

Eleverne skal gennem hele skolens hverdag forberedes til deltagelse og medansvar i et demokratisk samfund, hvor de lærer respekt og omsorg for deres medmennesker

Grindsted Privatskole, marts 2011