Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2022

GF2022.jpg


Torsdag den 6. oktober blev der afholdt generalforsamling for den samlede institution Grindsted Privatskole og Børnehaven Lindetræet.

Klik her for referat

Klik her for beretning: bestyrelsesformand, skole og børnehave

Klik her for beretning: skolelederen

Klik her for beretning: bestyrelsesformand, støtteforeningen


Bestyrelsen for skole og børnehave pr. okt. 2022

Bestyrelsesformand, Linda Holt-Mikkelsen
Næstformand, Lars Fisker Rasmussen
Kasserer, Martin Buur Egsgaard
Sekretær, Charlotte Burgdorf Guldager Damgaard
Michael Vinding Clausen
Anette Duerlund Hartmann
Morten Kampmann Jacobsen
Marianne Alis Heide Nørgaard Nielsen

Ud af bestyrelsen trådte Søren Heldgaard Simonsen, Brian Rudebeck og Karina Holt. Morten Kampmann Jacobsen, Marianne Alis Heide Nørgaard Nielsen og Charlotte Burgdorf Guldager Damgaard blev valgt ind..

Bestyrelsen konstituerede sig tirsdag den 11. oktober 2022:

Udvalg i bestyrelsen

Forretningsudvalg (FU)
Bestyrelsesformand, Linda Holt-Mikkelsen
Næstformand, Lars Fisker Rasmussen
Kasserer, Martin Buur Egsgaard

Økonomiudvalg (ØK)
Formand, Martin Buur Egsgaard
Lars Fisker Rasmussen
Morten Kampmann Jacobsen

Pædagogisk udvalg (OU)
Formand, Michael Vinding Clausen
Anette Duerlund Hartmann
Marianne Alis Heide Nørgaard Nielsen
Charlotte Burgdorf Guldager Damgaard

Daginstitutionsudvalget (DU)
Formand, Morten Kampmann Jacobsen
Martin Buur Egsgaard
 

Bestyrelsen for støtteforeningen pr. okt. 2022: 

Formand: Jan Agersnap Thomsen, 61 10 94 75
Kasserer: Anne Mette Engelbrecht Hansen, 60 14 69 35
Sekretær: Ann Skjødt Rasmussen, 60 81 79 29
Medlemmer: Bettina Sørensen , 28 40 62 09 og Alina Maria Axinte

Suppleanter: 
1. suppleant: Sabrina Hesselholt Pedersen
2. suppleant: Camilla Louise Wilstrup Andreasen

 

GENERALFORSAMLING 2021

Torsdag den 7. oktober blev der afholdt generalforsamling for den samlede institution Grindsted Privatskole og Børnehaven Lindetræet.

Klik her for beretning: bestyrelsesformand, skole og børnehave

Klik her for beretning: skolelederen

Klik her for beretning: bestyrelsesformand, støtteforeningen


Bestyrelsen for skole og børnehave pr. okt. 2021:

Linda Holt-Mikkelsen
Søren Heldgaard Simonsen
Brian Rudebeck
Anette Duerlund Hartmann
Lars Fisker Rasmussen
Karina Holt
Michael Vinding Clausen
Martin Buur Egsgaard

Ud af bestyrelsen trådte Bettina Sørensen og Peter Hansen Friis, mens Michael Vinding Clausen og Martin Buur Egsgaard blev valgt ind.

Efter generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig, og der blev fordelt udvalgsposter:

Formand – Linda Holt-Mikkelsen
Næstformand – Anette Duerlund Hartmann
Kasserer – Søren Heldgaard Simonsen
Ordstyrer – Martin Buur Egsgaard
Sekretær – Anette Duerlund Hartmann

Økonomiudvalg
Søren Heldgaard Simonsen, Brian Rudebeck, Martin Buur Egsgaard og Lars Fisker Rasmussen.

Pædagogisk udvalg
Michael Vinding Clausen, Karina Holt og Anette Duerlund Hartmann

Daginstitutionsudvalget
Lars Fisker Rasmussen og Martin Buur Egsgaard.

Bygge-og renoveringsudvalget
Lars Fisker Rasmussen, Søren Heldgaard Simonsen og Martin Buur Egsgaard
 

Bestyrelsen for støtteforeningen pr. okt. 2021: 

Anne Mette Engelbrecht Hansen
Jan Agersnap Thomsen
Ann Skjødt Rasmussen
Anne Marie Hansen
Bettina Sørensen

1. suppleant: Charlotte Damgaard
2. suppleant:  Marianne Alis Heide Nørgaard Nielsen.

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

 

GENERALFORSAMLING 2020

Mandag den 23. november 2020 blev der atter afholdt generalforsamling for Grindsted Privatskole og Børnehaven Lindetræet.

Formand Linda Holt-Mikkelsen bød gæsterne velkommen og præsenterede den siddende bestyrelse. Jesper Høj-Hansen blev valgt som dirigent, og han styrede aftenenen igennem med formandens beretning, kassererens regnskab for 2019 og budget for 2020, valg til bestyrelse, skolelederens beretning og det hele blev rundet af med "eventuelt", hvor punkter kunne tages op til dialog. Også Støtteforeningen afholdt generalforsamling ved samme anledning, hvor formand Heidi Pascu fremlagde sin beretning, mens kasserer Konnie Secher fremlagde regnskabet.

Valg til skolebestyrelsen:
Til bestyrelsen blev valgt Brian Rudebeck (Skoledelen), Lars Fisker Rasmussen (børnehavedelen), Karina Holt (samlede forældrekreds) og Søren Heldgaard Simonsen (samlede forældrekreds). 1.suppleant blev valgt Nanna Stenholt og 2.suppleant blev valgt Charlotte Damgård.

Desuden blev der taget afsked med Dorte Jensen og Jesper Secher, der har været aktive i bestyrelsen i hhv. 2 og 8 år.

Valg til bestyrelsen for Støtteforeningen:
​​​​​​Tina Klaus modtog genvalg, mens Konnie Secher ikke ønskede genvalg.
Det var ikke muligt at besætte den sidste plads, så pt. er man blot 4 medlemmer. Der blev ikke valgt suppleanter, da ingen stillede op.

Klik her for beretning: skoleleder

Klik her for beretning: bestyrelsesformand, skolen

Klik her for beretning: bestyrelsesformand, Støtteforeningen

 

GENERALFORSAMLING 2019

GF2019-1.jpg

Torsdag d. 3. oktober havde vi generalforsamling for Grindsted Privatskole og Børnehaven Lindetræet.

Linda Holt-Mikkelsen startede aftenen ud med formandens beretning efterfulgt af Søren Heldgaard Simonsen, der gennemgik årets resultater og det igangværende budget, ligesom der blev informeret om afsluttet tilbygning og det kommende projekt “ny børnehave”. Der blev afholdt valg til bestyrelsen, der i følge vedtagelse af ændrede vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling nu udvides med et forældremedlem fra børnehaven.

Også støtteforeningens formand Heidi Pascu aflagde beretning, ligesom støtteforeningen gennemførte valgt. Skoleleder Annette Lundgaard afrundede aftenen med et “året der gik”. Støtteforeningen og forældrerådet for 1. klasse sørgede for forfriskninger. Mange tak for hjælpen - og tak for det meget flotte fremmøde, hvor knap 100 mennesker var samlet i multi.

Klik her for beretning: skoleleder

Klik her for beretning: formand af bestyrelsen

Klik her for beretning: formand af støtteforning