Tilsynserklæring

TILSYNSERKLÆRING

På en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2023 vedtog forældrekredsen efter opfordring fra skolens ledelse og bestyrelse, at overgå fra selvevaluering til ekstern tilsynsførende.

Tilsynserklæring 2023 - 2024: klik her

 

Om ekstern tilsynsordning

Med den tilsynsordning, der trådte i kraft den 1. august 2010, blev det eksterne tilsyn med skolens undervisning ændret, således at skolen skal vælge mellem at bruge en certificeret tilsynsførende eller gennemføre en selvevaluering.

Beslutningen om, hvorvidt skolen skal gennemføre selvevaluering eller om forældrekredsen skal vælge en eller flere eksterne, certificerede tilsynsførende træffes i fællesskab af bestyrelsen og forældrekredsen.

En skole kan anmode en kommune om at udpege en tilsynsførende. Dette betyder altså, at forældrekredsen overlader det til kommunen at udpege, hvem der skal være tilsynsførende. Pågældende skal være certificeret i henholdt til Certificeringsbekendtgørelsen.