Læreplaner

den styrkede pæd. læreplan 2021


Indhold:

PÆDAGOGISK GRUNDLAG
- Børnesyn
- Dannelse og børneperspektiv
- Leg
- Læring
- Børnefællesskaber
- Pædagogisk læringsmiljø
- Forældresamarbejdet
- Børn i udsatte positioner
- Sammenhæng mellem børnehaveklasse
- Inddragelse i lokalsamfundet                            
- Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

 

DE 6 LÆREPLANS TEMAER     

• ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

• SOCIAL UDVIKLING                  

• KOMMUNIKATION OG SPROG

• KROP, SANSER OG BEVÆGELSE                         

• NATUR, UDELIV OG SCEINCE                             

• KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB                 

 
Åbn den styrkede pædagogiske læreplan ved at klikke her.